Category Archives: Špecializované

Úzko špecializované články

MapReduce zaklínadlo pre big data

MapReduce hlavné zaklídandlo pre big data - ako to funguje

MapReduce je pre big data tým, čím je optický kábel pre dátovú komunikáciu. Je to najuniverzálnejší sposob masívneho paraleného spracovania veľkých objemov dát. Túto metódu vytvoril Google a implementoval ju do vlastnej technológie. Google si však toto know how neponechal pre seba, ale publikoval ho verejne prostredníctvom vedeckého článku. Následne viacero spoločnosti a open sourceových komunít na týchto princípoch vyvinuli vlastné systémy. Najznámejším je  Apache Hadoop. Je tu však aj mnoho iných, ako MongoDEB, Couchdb, Riak a ďalšie.

Continue reading MapReduce hlavné zaklídandlo pre big data – ako to funguje

Zdieľať na Sieti: