Tag Archives: hĺbková analýza dát

ako funguje data mining

Ako funguje data mining metódy hĺbkovej analýzy dát

V predošlom článku sme vysvetlili základné princípy data miningu a naznačili hlavné oblasti jeho aplikácie. Data mining (doslova “dolovanie dát” ale správnejšie označenie je “hĺbková analýza dát”) je teda súbor rôznych metód a postupov na automatizované zisťovanie zaujímavých informácií z veľkého množstva dát. Tieto metódy sa dajú roztriediť do do niekoľkých skupín.

Continue reading Ako funguje data mining metódy hĺbkovej analýzy dát

Zdieľať na Sieti:
data mining - hĺbková analýza dát

Data mining ako sa učia počítače

Pojmom data minig sa označujú techniky postupy, ktoré umožňujú strojom (počítačom) “naučiť” sa určité veci. “Naučiť sa” je možno trochu silné slovo a v tomto prípade neznamená  učenie v zmysle, ako ho používame u ľudí. Naučenie znamená, že počítač je schopný samostatne riešiť určité skupiny úloh bez toho, že by im nejaký programátor presne určil pravidlá vyhodnocovania údajov. Continue reading Data mining ako sa učia počítače

Zdieľať na Sieti: