Tag Archives: projekt

Ako začať s projektom big data

Pri big data treba robiť chyby rýchlo Ako v korporácii začať s big data

Keď sa v organizácii začína s business intelligence, často sa zdôrazňuje zásada “think big, start small”. Znamená to, že je potrebné začať malým uceleným projektom, ktorý už od počiatku treba plánovať tak, aby mohol byť súčasťou celkopodnikového riešenia.

Pri projektoch s big data je však potrebný iný prístup. Tu platí princíp, čo sa dá vyjadriť vetou: “Fail fast, to succeed ultimately.” Voľne preložené: “Robte chyby rýchle, aby ste to nakoniec zvládli.”

Continue reading Pri big data treba robiť chyby rýchlo Ako v korporácii začať s big data

Zdieľať na Sieti: